תכנית Made in Yeruham פעלה במסגרת מעבדת הפיס - טרמינל עיצוב ירוחם. מטרתה לייצר "דופק" יצירתי בנגב, ליצור השפעה על הכלכלה המקומית ולעודד יוזמות קבוצתיות בעלות השפעה על עיצוב פני העיר והסביבה.

התוכנית סיפקה לקבוצת מעצבים מגורים ותשתיות עבודה בירוחם וליוותה אותם בתהליך של פיתוח מוצר. זאת בשאיפה לחזק את קהילת המעצבים והקשר עם התעשיה בנגב.

התכנית קלטה בירוחם קבוצה של מעצבים, הפגישה אותם עם כוחות והזדמנויות מקומיים, עם מפעלים, בתי מלאכה, אמנים וחומרים, ומלווה אותם בתהליך של מחקר ופיתוח מוצרים, שנהגים בזכות ההפריה וההשראה שבמפגשים אלה. התהליך הסתיים בייצור סדרה ראשונה, בתחילת שיווקם של המוצרים בפועל ובכניסתם לקטלוג המוצרים Made in Yeruham.

המשתתפים בתכנית זכו לחוויה קבוצתית מעשירה מבחינה מקצועית עם דגש על קשר לתעשיה מקומית, וכמובן - נוף מדברי.

ניתן לקרוא עוד באתר של מעבדת פיס לתרבות - טרמינל עיצוב ירוחם