אודות

עמותת "לצאת מהקופסא" הוקמה על-ידי קבוצה של צעירים בשנת 2010 על-מנת לקדם את תחום העיצוב בישראל ולהשתמש בעיצוב ככלי מניע לשינוי כלכלי, חברתי ותרבותי של החברה הישראלית.

העמותה פועלת במטרה לייצר עבור מעצבים צעירים במה, כלים והזדמנויות ליצירה, למידה ועשייה משותפות, וחותרת להקמת מרחבי עבודה אשר יאפשרו למעצבים צעירים להתנסות וליזום. כל זאת, תוך שימוש בידע ובכלים שרכשו על-מנת להעבירו הלאה ולקדם באמצעותו את החברה בה אנו חיים. העמותה מפתחת תוכניות חינוכיות אשר עושות שימוש בעיצוב למינוף אוכלוסיות מוחלשות, ובכך מקדמת את צמצום הפערים בחברה.


מאז הקמתה של עמותת "לצאת מהקופסא" לפני שמונה שנים, היא הצליחה ליצור שותפויות עם מעצבים מובילים, להפעיל קהילה של מאות מעצבים צעירים ברחבי הארץ ולתרום תרומה משמעותית למטרות חברתיות שונות.