הזמנו עשרה מעצבים צעירים בולטים לחבר בין עולמות שונים המתקיימים בתל-אביב על גבי מחברת זהה. כל אחד מהמעצבים בחר בצמד אייקונים המאפיין את העיר ועיצב את החיבור ביניהם מנקודת מבטו האישית. המחברות הושקו בתערוכה חגיגית בגלריית דניאל, ונמכרו לקראת תקופת חגי תשרי 2013. כל הרווחים נתרמו לתוכנית "מעצבים לעתיד".

ניהול אוצרות והפקה: אימרי קלמן