"מעצבים לעתיד"היא תוכנית חינוכית ייחודית, שמטרתה להקנות לבני נוער בסיכון כלים מקצועיים בתחום העיצוב, בשאיפה שכלים אלה יתרמו להעצמתם ויציעו להם הזדמנות שווה להכיר, לפעול ולהשתלב בתחום העיצוב.

התוכנית החלה לפעול בשנת 2010 בתיכון מקס פיין בתל-אביב, מתוך שאיפה להתרחב ולהשפיע על תלמידים המגיעים מאיזורי פריפריה חברתיים וגיאוגרפיים. בעקבותיה מצאנו כי בבתי הספר המקצועיים קיימת קרקע פורייה ומתאימה למימושה, ואנחנו פועלים להרחבתה לבתי ספר מקצועיים ועל-יסודיים נוספים, אשר מקבלים אל שורותיהם נוער שהתקשה להצליח במסגרות אחרות מתוך כוונה להציע הזדמנות נוספת לחוות הצלחה ומימוש.