תוכנית חינוכית נוספת של העמותה היא "תמונת מצב", המציעה למשתתפיה הזדמנות ללמוד צילום ולהשתמש באמנות הצילום ככלי לביטוי אישי. התוכנית מתקיימת בבית ספר התיכון הטכנולוגי "עמל" ביפו ומשתתפים בה 12 תלמידים, רובם מהמגזר הערבי.

מפגשי הצילום נותנים לתלמידים את הבמה כיוצרים בעלי יכולת לתפוס רגעי מציאות, כשהם עצמם אוחזים במצלמה ויוצרים סוג של יומן אישי מזווית ראיית עולמם הייחודית, לעתים בשילוב עם טקסטים שהם כותבים.

עבור התלמידים הללו, שרובם לא אחזו מצלמה בעבר, מדיום הצילום הוא חדש וניסיוני, ומהווה ערוץ תקשורת בינם לבין עצמם ובינם לבין הסביבה. הצילום משאיר את חותמו ומאפשר להציג את נראותם של בני הנוער הערבי בתוך החברה הישראלית, תוך מתן דגש על העצמה וחיזוק הדימוי העצמי.