תכנית 'מחוללי העיצוב' פותחה על ידי העמותה ו'מכון אלכא למנהיגות וממשל' ומטרתה להשתמש בכלים של עיצוב על מנת לשפר את התשתיות והשירותים שמעניק השירות הציבורי לציבור בישראל.

מטרות התכנית לפתח תפיסה ממוקדת משתמש האמצעות כלים וחשיבה עיצובית בקרב בעלי תפקידים בגו'ינט ובמשרדי הממשלה. שילוב של חשיבה עיצובית ומעצבים בפרט בשלבי החשיבה והפיתוח של השירותים החברתיים יאפשרו פריצת דרך בתוצרים ופרויקטים שיצאו לדרך בסופו של תהליך.

היתרון של התכנית בכך שהיא נותנת הזדמנות למעצבים לעבודה במגזר הציבורי אל מול גופים גדולים כמו הג'וינט ומשרדי הממשלה. השאיפה היא שהפרויקטים עליהם יעבדו המעצבים בתכנית ימומשו בפועל.

* התוכנית מיועדת בוגרי תוכניות העמותה, מנהלי תוכניות מג'וינט ישראל ושותפים ממשלתיים של הג'וינט. ההשתתפות בתוכנית מותנת בוועדת קבלה - ריאיון אישי ומילוי שאלון מקצועי.