חזון

העמותהפועלת לקידום מעצבים ישראלים צעירים ולשימוש בעיצוב ככלי מניע לשינוי כלכלי, חברתי ותרבותי של החברה בישראל


דרכי פעולה

  • תמיכה בפיתוח הקריירה של מעצבים צעירים כמנוף לצמיחה כלכלית של המשק הישראלי
  • פיתוח והפעלה של תוכניות חינוך וקהילה המשתמשות בעיצוב ככלי לשינוי חברתי
  • ייזום פרויקטים לקידום תחום העיצוב בישראל לטובת יצירת שינוי תרבותי בישראל

מטרות העמותה

  • הקמת חממות למעצבים ישראלים צעירים
  • מתן כלים וידע למעצבים בתחילת דרכם
  • פיתוח והפעלת תוכניות חינוך וקהילה המשתמשות בעיצוב ובכלים שהוא מציע
  • שילוב המעצבים הצעירים בקידום המטרות החברתיות הנבחרות על-ידי העמותה
  • ייזום פרויקטים המעניקים למעצבים הזדמנות לחשוף את עבודותיהם לקהל הרחב