תחרות עיצוב אלמנט הכניסה לעיר ירוחם, שימוקם בהר הלבן, נמצאת עדיין בשלביה האחרונים. צילומי העבודות הזוכות ותהליך ההקמה של העבודה הנבחרת יעלו לאתר בקרוב.