לציון 20 שנה להקמת המרכז הבינתחומי אצרנו והפקנו (עריכת תוכן, תכנון ועיצוב) עבוד המרכז תערוכה שהציגה את אבני הדרך שעבר המוסד מפתיחתו ועד היום. התערוכה פתחה את החגיגות הרשמיות והוצגה במשך שנה.

ניהול תוכן ואוצרות: יובל סער

עיצוב התערוכה: שרה ליברמן ויונתן קנטי